top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Индустриален дизайнер

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

В момента търсим хладилен инженер с поне  3-5 години опит в проектирането/дизайна на промишлени охладителни системи за здравни центрове, големи търговски или индустриални комплекси.

​​

 

Ние предлагаме:                                                                                                                        

 • Работа на пълен работен ден или почасово срещу конкурентно възнаграждение.

 • Работа в опитен екип.

 • Кариерни възможности в млада и динамично развиваща се компания. 

 • Последващо обучение по последните технологии.

 • Разнообразна работа в международна среда. 

 • Гъвкаво работно време. 

Вашият профил:

 • Притежавате отлични комуникационни умения.

 • Имате бакалавърска или магистърска степен в MEP.

 • AutoCAD 2D/3D и Revit нямат тайни за Вас.

 • Имате опит в работата с X-refs.

 • Работите независимо.

 • Имате опит в координацията на различни дейности (строителство, електрическа част, охладителни системи)

 • Имате работни познания за водоохлаждащи агрегати, изчисления на товарите, оразмеряване, оформление и др.

 • Имате работни познания за оразмеряване на тръби на NH3 и CO2 тръбопроводи/ маршрутизиране, разработване на щранг диаграми, газ-маршрутизация и т.н.

 • Организиран човек сте.

 • Работите прецизно и с внимание към детайла.

 • Имате желание да научавате нови неща.

 • Устойчив сте на стрес.

 • Уважавате зададените крайни срокове.

 • Изготвяте отчети за работата си за Вашия работодател/клиент.

 • Говорите български и английски свободно. Други езици са предимство. 

 • Владеенето на BIM (Revit - MEP) е предимство.

Вашите задачи:
 • Ще изработвате цялостен дизайн на охладителни инсталации по предложения промишлен дизайн

 • Ще внимавате за правилното съблюдаване на изискванията за качество на клиента, както и за мерките за безопасност

 • Експерт сте в изработването на детайлни чертежи на  CAD и Revit

 • Запознат сте със стандартите на ASHRAE, CE и ЕС

 • Можете да изготвяте количествени сметки и обяснителни бележки в MS Word & Excel.

 • Водитте комуникация с клиентите на различни езици (основно на български и английски).

bottom of page