top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Мениджър Международни технически проекти

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

Отворени сме към фрийленсъри!

 

Ние предлагаме:                                                                                                                        

 • Конкурентно възнаграждение и възможност за получаване на бонуси.

 • Работа в опитен международен екип от специалисти.

 • Възможност за растеж в динамично развиваща се компания. 

Вашите задачи:
 • Можете да управлявате повече от един технически проект едновременно.

 • Вие сте отговорен за изпълнението на проекта. Също така, вие управлявате бюджетните, договорните и търговските му аспекти.

 • Вие избирате и управлявате техническия проектен екип: технически дизайнери, структурен инженер, изпълнители и т.н.

 • Комуникирате с архитекта и структурния инженер относно координацията на техническия и архитектурния проект.

 • Работите пряко с нашите клиенти и с останалата част от екипа.

 • Координирате усилията на всички страни по проекта - проектанти, консултанти, изпълнители и подизпълнители.

 • Наблюдавате прогреса на строителните дейности на техническия изпълнител/подизпълнител регулярно и организирате срещи относно статуса на работите със заинтересованите страни.

 • Организирате тръжни процедури с оглед откриване на най-добрите партньори за изпълнение на проекта.

 • Комуникирате активно и ефективно с изпълнителите, отговорни за изпълнение на отделните фази на проекта.

 • Изготвяте и управлявате цялостното планиране на строителството.

 • Организирате огледи на строителната площадка и срещи относно координирането на работите по проекта.

 • Комуникирате директно с изпълнителния директор на компанията.

Вашият профил:

 • Вие сте квалифициран инженер и/или имате специализация в техническите конструкции.

 • Имате поне 5 години опит в управлението на технически проекти.

 • Имате опит в международни строителни проекти.

 • Способен сте да работите с AutoCAD, Revit и AutoCAD Plant 3D свободно.

 • Имате опит с Microsoft Project.

 • Работите независимо.

 • Но също така сте добър екипен играч.

 • Притежавате практически интелект.

 • Умеете да разрешавате проблеми и конфликти.

 • Организирате изключително прецизно своята работа.

 • Устойчив сте на стрес.Стриктно спазвате зададените крайни срокове.

 • Отговорен сте в комуникацията с клиентите.

 • Изготвяте точни отчети за работата си на своя работодател.

 • Владеете свободно английски език. Други езици са предимство.

 • Склонен сте да пътувате средно около 75% от работното си време.

bottom of page