ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

ОВК дизайн

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

Калениум поема всички аспекти на ОВК дизайна и инженерното обслужване. Чрез постоянния стремеж да предоставяме на клиентите си високо-технологични услуги, можем да принесем ефикасност и устойчивост на дизайните си, като намаляваме инсталационните и операционните разходи, осигурявайки дълъг жизнен цикъл на инсталацията. Благодарение на стратегията ни за последващо подобряване се фокусираме основно върху ОВК оптимизиращите системи, съгласно новите стандарти на ЕС. Също така често използваме адиабатично охлаждане с цел осигуряването на ефективност от гледна точка на разходите и поддържането на охлаждането на продукцията.

Нашите проектантски услуги включват:

 

 • Консултация за използваното към момента оборудване

 • Цялостна проверка на ОВК системите

 • Съвети за различно оборудване, адиабатично охлаждане и т.н.

 • Съвети относно оборудването

 • Цялостен дизайн на системите

 • Предварителни проучвания

 • Профилиране на системата, подсигуряващо ефективната работа на съществуващите системи

 • Съвети за енергийна ефективност

 • Autocad 2D ОВК дизайн

 • Autocad Revit 3D ОВК дизайн

 • Autocad BIM ОВК дизайн

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom