top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Промишлен ОВК дизайн

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

Калениум може да поеме всички аспекти на Вашето промишлено охладително проектиране като гарантира за неговата ефективност и устойчивост. Поради непрекъснатото усъвършенстване на стратегията ни,  основно се фокусираме върху естествени охлаждащи вещества и сме запознати с различните стандарти, които трябва да бъдат съблюдавани.

Предлагаме дизайни, адаптирани към стандартите на ЕС, ASHRAE, американските стандарти, както и с местните нормативи на съответните държави. Във всеки проект интегрираме всички изисквани мерки за здраве и безопасност, независимо от доставчика или марката. 

Услугите ни в тази област включват:

 • Консултация за наличното оборудване

 • Цялостна проверка и становище

 • Предваритеелни проучвания

 • Съвети за употреба на различни охлаждащи вещества: въглероден диоксид, амоняк, пропан и т.н.

 • Съвети относно спазването на стандартите NBN EN 378-1+A2:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-2+A2:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-3+A1:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-4+A1:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, Ashrae 15-1994 или други местни наредби

 • Подбор на оборудване (компресори, кондензатори, изпарители)

 • Цялостен дизайн в Autocad P&ID и Autocad plant 3D

 • Цялостна хладилна инсталация и дизайн на техническото помещение, включително канализация, противопожарна защита, вентилация, електроинсталация

 • Профилиране на системите и помощ в по-ефективната работа на наличните системи

 • Съвети за енергийна ефективност

 • Autocad и BIM хладилен дизайн

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page