top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Промишлен ОВК дизайн

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

Калениум може да поеме всички аспекти на Вашето промишлено охладително проектиране като гарантира за неговата ефективност и устойчивост. Поради непрекъснатото усъвършенстване на стратегията ни,  основно се фокусираме върху естествени охлаждащи вещества и сме запознати с различните стандарти, които трябва да бъдат съблюдавани.

Предлагаме дизайни, адаптирани към стандартите на ЕС, ASHRAE, американските стандарти, както и с местните нормативи на съответните държави. Във всеки проект интегрираме всички изисквани мерки за здраве и безопасност, независимо от доставчика или марката. 

Услугите ни в тази област включват:

 • Консултация за наличното оборудване

 • Цялостна проверка и становище

 • Предваритеелни проучвания

 • Съвети за употреба на различни охлаждащи вещества: въглероден диоксид, амоняк, пропан и т.н.

 • Съвети относно спазването на стандартите NBN EN 378-1+A2:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-2+A2:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-3+A1:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, NBN EN 378-4+A1:2012, който ще бъде актуализиран в началото на 2017г, Ashrae 15-1994 или други местни наредби

 • Подбор на оборудване (компресори, кондензатори, изпарители)

 • Цялостен дизайн в Autocad P&ID и Autocad plant 3D

 • Цялостна хладилна инсталация и дизайн на техническото помещение, включително канализация, противопожарна защита, вентилация, електроинсталация

 • Профилиране на системите и помощ в по-ефективната работа на наличните системи

 • Съвети за енергийна ефективност

 • Autocad и BIM хладилен дизайн

bottom of page