top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Санитарен дизайн

Калениум е млада и динамично развиваща се компания, действаща в сферата на техническия дизайн.

Калениум предоставя широк спектър от инженерни услуги в сферата на санитарния дизайн. Можем да гарантираме високото качество на работата си, както и ефективността и устойчивостта на дизайните, които изготвяме. По този начин ще намалите монтажните и операционните си разходи докато подсигурявате дългия живот на инсталацията.

  

Услугите ни в тази сфера включват:

 • Консултация относно съществуващото оборудване

 • Цялостна проверка и становище

 • Предварителни проучвания

 • Отделен дизайн на системи за отвеждане на дъждовна и канализационна вода

 • Системи за използване на дъждовна вода

 • Дизайн за третиране на промишлени отпадни води

 • Дизайн на парни инсталации

 • Системи за сгъстен въздух

 • Autocad 2D санитарен дизайн

 • Autocad Revit 3D санитарен дизайн

 • Autocad BIM санитарен дизайн

bottom of page