top of page

ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Цялостни услуги по техническо чертане, инженерно проектиране и консултиране

Услуги

 

Калениум ООД предлага както цялостен дизайн и чертожни услуги, така и широк спектър от технически услуги за инженерния бранш. Моля, свържете се с нас и ще обсъдим възможностите, с които можем да Ви бъдем полезни във връзка с развитието на Вашия проект.

Услуга 1. Техническо чертане и 3D                    
                   сканиране

Калениум може да поеме всички аспекти на услугите по техническо чертане. Чрез постоянния стремеж да предоставяме на клиентите си високо-технологични услуги, изградихме екип от опитни чертожници, които работят с последен софтуер. Също така, 3D и подробното CAD моделиране са сред предлаганите от нас услуги, като тези проекти могат да се използват при разширения в производството или модернизации на настоящи производствени инсталации.

 

Прочетете още...

Услуга 2. ОВК дизайн и инженерни услуги

Калениум поема всички аспекти на ОВК дизайна и инженерното обслужване. Благодарение на стратегията ни за последващо подобряване се фокусираме основно върху ОВК оптимизиращите системи, съгласно новите стандарти на ЕС. Също така често използваме адиабатично охлаждане с цел осигуряването на ефективност от гледна точка на разходите и поддържането на охлаждането на продукцията.

Прочетете още...

Услуга 3. Санитарен дизайн

 

Калениум предоставя широк спектър от инженерни услуги в сферата на санитарния дизайн. Можем да гарантираме високото качество на работата си, както и ефективността и устойчивостта на дизайните, които изготвяме. По този начин ще намалите монтажните и операционните си разходи докато подсигурявате дългия живот на инсталацията.

  

Прочетете още...

Услуга 4. Дизайн на електроинсталации

Предлагаме широк кръг от услуги по дизайн на електроинсталации. Чрез постоянния стремеж да предоставяме на клиентите си високо-технологични услуги, изградихме екип от опитни дизайнери, които работят с последен софтуер.

Прочетете още...

Услуга 5. Промишлен ОВК дизайн

Калениум може да поеме всички аспекти на Вашето промишлено охладително проектиране като гарантира за неговата ефективност и устойчивост. Поради непрекъснатото усъвършенстване на стратегията ни,  основно се фокусираме върху естествени охлаждащи вещества и сме запознати с различните стандарти, които трябва да бъдат съблюдавани.

Прочетете още...

bottom of page